Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Välkomna till hemsidan för föreningen för Barnorienterad familjeterapi, BOF- och tejping i Sverige!

BOF, Barnorienterad familjeterapi är ett förhållningssätt och metod att genom lek ge barn och ungdomar och deras omsorgstagare behandling, stöd och vägledning när de har det svårt.

Tejping är ett sätt att med hjälp av figurer, visuellt och konkret hjälpa barn, ungdomar eller vuxna med att bearbeta traumatiska händelser eller situationer som de har svårigheter med att hantera, berätta om med ord eller förstå.

Här på sidan hittar du mer information om BOF och tejping, samt information om utbildningar, aktiviteter och aktuell forskning och litteratur i ämnet.