Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Monthly Archives: mars 2019

Så var årsmötet avklarat för detta år. 16 föreningsmedlemmar var vi som samlades på Drakegatan i måndags. Efter att alla punkterna på dagordningen var avklarade kunde konstateras att allt arbetet i vår förening fortskrider som det skall, sakta men säkert. Alla poster i styrelsen, valberedningen mm är nu besatta och säkerställer att föreningens arbete även kommande år kommer att rulla på.

Efter lite mingel och smörgåstårta samtalade mötet kring tre punkter; nätverkande/handledning, hemsidan och kring kommande BoF/tejping-konferens

Samtalet kring den första punkten nätverkande/handledning kom att handla mest om handledning. Just nu er det några som har Sidsel som handledare, men kommunen vill ha upphandlade handledare osv . I dagsläget finns inga upphandlade handledare som kan BoF/tejping. Diskussionen handlar också om behov av att nyutexaminerade bof-terapeuter får uppföljning/handledning. Utbildningsgruppen skall titta vidare på detta och se om det kan erbjudas eller på något sett ingå i utbildningen.  Mentorskap nämns som en idé. Flera konstaterar att det finns önskemål om grupper/forum för nätverkande kring BoF/tejping, men längre än såhär kom vi inte denna gång.

Hemsida pratar vi lite om. Styrelsen informerar lite om hur vi jobbat med detta och arbete som väntar framöver.  Det framkommer ett önskemål om en “anslagstavla” där medlemmar kan skriva och ställa frågor, söka kontakt mm.

Sen var det dags att orda lite kring tankar om en konferens i Göteborg under hösten 2019 eller våren 2020. Ideér om innehåll bollades, och bland annat Roger fick i uppgift att ta lite kontakter om en gästande föreläsare. Tejping kanske skal lyftas lite extra denna gång! Inom föreningen finns flera som kan berätta om sina verksamheter. Styrelsen kommer att sammanställa lite arbetspunkter och hålla i lite trådar, så får vi se om vi med hjälp av medlemmarna kan få till en konferens redan till hösten.

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till årsmöte den 11 mars kl. 15.00. Vi samlas på Drakegatan 6, i Göteborg, högst upp!
Förutom sedvanliga punkterna på dagordningen kommer vi att ge oss tid till ideforum på årsmötet utifrån tankar om vad vi tillsammans vill skapa inom föreningen, ex kollegial handledning, nätverk eller konferens. Motioner till årsmötet skal för detta året vara inne till styrelsen senast 1/3.
Det kommer att finnas både kaffe som start och senare lite lättare förtäring. Glöm inte meddela någon i styrelsen om du kommer!
Vi hoppas på en trevlig och kreativ stund!

Obs! Medlemmar är alla de som betalat medlemsavgift någon gång under det gångna året, sedan förra årsmötet. Än finns det tid för nya att bli medlemmar Betala in årsavgiften innan årsmötet, så kan ni kan delta den 11 mars.

Vi önskar nya och tidigare medlemmar välkomna!