Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till årsmöte den 11 mars kl. 15.00. Vi samlas på Drakegatan 6, i Göteborg, högst upp!
Förutom sedvanliga punkterna på dagordningen kommer vi att ge oss tid till ideforum på årsmötet utifrån tankar om vad vi tillsammans vill skapa inom föreningen, ex kollegial handledning, nätverk eller konferens. Motioner till årsmötet skal för detta året vara inne till styrelsen senast 1/3.
Det kommer att finnas både kaffe som start och senare lite lättare förtäring. Glöm inte meddela någon i styrelsen om du kommer!
Vi hoppas på en trevlig och kreativ stund!

Obs! Medlemmar är alla de som betalat medlemsavgift någon gång under det gångna året, sedan förra årsmötet. Än finns det tid för nya att bli medlemmar Betala in årsavgiften innan årsmötet, så kan ni kan delta den 11 mars.

Vi önskar nya och tidigare medlemmar välkomna!