Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Vill härmed uppmärksamma alla som försökt skicka e-post till föreningen, att detta inte har fungerat som det skulle, och er post har därför inte lästs eller besvarats. Vi hoppas detta åtgärdas under dagen.

/Styrelsen