Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Monthly Archives: november 2019

En lyckad konferens med Tejping som huvudtema hölls på Scandic Opalen i Göteborg den 11 november. 100 personer och fullt i salen. Vi nådde maxantal och välkomnade gäster från Norge i väst, Uppsala i öst samt medlemmar och gäster från Arvika till Skåne.

Sedan Martin Soltvedt är det nog psykologerna Barbro Sjölin-Nilsson och Jan Nilsson som längst arbetat med tejping. Därför var det naturligt att Barbro Sjölin-Nilsson var först ut på konferensen och berättade i en storföreläsning om sin man, Jans arbete med tejping och trauma, som han själv beskrivit i sin bok “Tejping och Trauma”. Barbro förmedlade via film och kliniska exempel, grundläggande strategier som Jan arbetat med inom vuxenpsykiatrin.

Barbro Sjölin-Nilsson är konferensens första föredragshållare

Efter en kopp kaffe var det dags för de fyra seminarierna.

Leg psykoterapeut Barbro Sjölin-Nilsson från Uppsala berättar om vad som är verksamt i Tejping. Leg psykolog Jennie Gärderup Rickard från Nic Waal institutet i Norge, berättar om arbete med tejping och traumatiserade ungdomar. Familjebehandlare May Jansson berättar om sitt arbete med tejping med familjehemsplacerade barn och ungdomar. Familjebehandlare Petra Johansson från familjeteamet i Staffanstorp berättar om sorgearbete och tejping med en ungdom.

May Jansson höll ett av seminarierna

Jennie Gärderup Rickard var seminariehållare, verksam i Norge

En fantastisk god och uppskattad lunchbuffé och lite mingel. Många tittade nyfiket på figurer och material som ställdes ut i lokalen. Lite handel blev det också.

Från Norges R BUP, barn och ungdomspsykiatrin i södra Norge, kom en delegation av kliniker, forskare och föräldrarepresentanter. Denna gång har vi BOF, barnorienterad familjeterapi i fokus och den forskning som bedrivs på BOF där. Indra Simhan, Audun och Hilde Nökland, Karoline Lindal, Jorunn Hovdejord Haga bidrog på olika sätt till presentationen.

Liten fika med gotter till hinns med innan finalen.

Petra Ottosson och Frida Liljedahl berättar och visar med film och bilder hur de arbetat med tejping med ungdom med autism och hens familj.

Petra Ottosson och Frida Liljedahl är familjebehandlare på Gryning Vård