Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

 

Tejping och trauma av Jan Nilsson (2017)

Boken kan beställas från nilsjo.psyk@telia.com

Priset är 300 kr

 

Boken finns även att köpa på Bokus där du även kan läsa mer om den.
https://www.bokus.com/bok/9789163957406/tejping-och-trauma/
BOF-boken av  Martin Soltvedt (2005)

Boken kan beställas från nilsjo.psyk@telia.com

Priset är 300 kr

“Martin Soltvedt är en norsk psykolog som utvecklat BOF – barnorienterad familjeterapi, ett kreativt och lekfullt förhållningssätt i samtal med barn och föräldrar.
I boken skildras hur författaren utvecklat ett förhållningssätt som kan hjälpa föräldrar att se vad barnet direkt och symboliskt uttrycker i sin lek och hur föräldrar och barn kan få hjälp med sin interaktion.
Arbetssättet är praktiskt och åskådligt, till exempel kan olika lägen i samspelet mellan barn och föräldrar gestaltas med olika färger i “samhandlingsplanschen”. Tänkesätten förtydligas i omsorgsfulla fallbeskrivningar och i teoretiska perspektiv.
Många svenska psykoterapeuter och familjebehandlare har deltagit i BOF-utbildningar och fått inspiration till ett arbete som utgår från leken som en naturlig kommunikationsform för barn och som mötesplats för barn och föräldrar tillsammans.”