Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

BOF är en samspelsbehandling som syftar till att hjälpa föräldrar att förstå sitt barns behov och att genom lek utveckla samspelsmönster som stärker relationen och främjar barnets utveckling. Under behandlingen får föräldrar möjlighet att prova olika sätt att bemöta sitt barn för att förbättra relationen och för att få till en fungerande vardag.

I BOF använder vi en sandlåda för inomhusbruk där föräldrar och barn leker med leksaker såsom små trädockor, hus, staket, bilar, tåg, träd och djur. Leken filmas och diskuteras efteråt tillsammans med föräldrarna. En BOF-omgång består av 4-5 lektillfällen. Innan första leken  av en behandling samtalar BOF-terapeuten med föräldrarna för att göra en bedömning om det aktuella problemet.

Behandlingen börjar med att BOF-terapeuten leker med barnet i sandlådan. Detta ger möjlighet att se barnets utvecklingsnivå, samspels- och kommunikationsförmåga. Senare leker föräldrarna med barnet. Varje lektillfälle pågår cirka 20 minuter. Efter varje lek tittar föräldrarna och BOF-terapeuten på den inspelade leken tillsammans och reflekterar över det som har hänt i sandlådan.

Vuxensamtal är en mycket viktig del av BOF. Då tar vi reda på om barnets svårigheter i leken stämmer överens med svårigheter som barnet har i verkligheten. Vi tittar på även hur föräldrarna kan bemöta dessa svårigheter på ett annat sätt än de hittills har gjort. Efter sista leken träffas BOF-terapeut och föräldrar för att göra en utvärdering av behandlingen. Om det behövs förlänger vi behandlingstiden. Filmen raderas efter avslutad behandling.