Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Föreningen för Barnorienterad familjeterapi- BOF och Tejping i Sverige har till ändamål att sprida kunskap om och utveckla metoder och användningsområden för BOF och Tejping. Föreningen skall uppmärksamma och stödja arbetet med BOF och Tejping i utredande, kartläggande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att skapa olika forum för yrkesverksamma inom BOF och Tejping för att kunna utbyta erfarenheter och skapa möjligheter till kompetensutveckling. Föreningen skall verka för att utveckla en nationell standard för vad som krävs för att bli BOF-terapeut samt verka för att initiera och följa upp forskning kring vilka effekter BOF och Tejping kan ha för barnfamiljer och andra målgrupper inom olika verksamheter.

Metoderna BOF och Tejping används vid behandling, bedömning och utredning av barn, ungdomar och familjer inom t.ex. socialtjänst, barnpsykiatri, barnhälsovård, skolhälsovård och habilitering. Tejping används även med vuxna, föräldrar, enskilda klienter eller par inom vuxenpsykiatri, socialtjänst och habilitering.