Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Tejping, även kallat leksamtal, är en arbetsmetod med syfte att underlätta kommunikation via visuell gestaltning. Tejping används i utredning och behandling för att hjälpa en person att kommunicera, men också för att förmedla information till klienter. Metoden syftar till att ge klienten en förstärkt förmåga att uttrycka sig. Tejping kan användas både med barn, ungdomar och vuxna. Med hjälp av målade träfigurer, så kallade tejpingfigurer, tillåts klienten visuellt gestalta exempelvis sitt nätverk, en traumatisk upplevelse eller sin livssituation. Syftet är att hjälpa klienten att berätta och materialet hjälper till att visuellt komplettera det som sägs i ord. Klienten kan exempelvis markera skolgården, klassrummet eller rummen i familjens bostad. Därefter ställs eventuellt möbler, träd, bilar eller vad som nu karakteriserar platsen ut, samt personer i form av små tejpingfigurer.