Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

 

Elisabeth Seglem Wecke
Ordförande

Sara Pang
Vice ordförande

May Jansson
Ledamot

 

Roger Gustafsson
Kassör

Marica Parling
Ledamot

 

Roya Rezai Ghavamabadi

Petra Sennelöv