Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

 

Elisabeth Seglem Wecke
Ordförande

Sara Pang
Vice ordförande

Siv Hermansson
Sekreterare

Roger Gustafsson
Kassör

Annika Gerenstein
Ledamot

Marica Parling
Ledamot

May Jansson
Suppleant

Jonas Vikberg
Ledamot