Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

Uppsala

I Uppsala kommer det under 2022 att ges en 2-dagars introduktionsutbildning i BOF samt starta
en 1-årig utbildning i BOF och Tejping. För mer information gällande de olika kurserna,
kursbeskrivningarna hittar du i länkat dokument.

Utbildning 2022