Barnorienterad familjeterapi-BOF och Tejping

BOF och Tejping – 2-årig utbildning

Utbildningar i BOF och Tejping planeras starta i Göteborg respektive Uppsala i januari 2022.

Kontaktperson Göteborg: Sara Pang, sarapang1@gmail.com., tel 0736-332123.

Uppsala: Annika Gerenstein, annikagerenstein@gmail.com , tel 0790-154651.

Kommentarer från deltagare om Tejping och BOF efter avslutad 2-årig utbildning

Om Tejping:

  • Att använda Tejping har underlättat i relationen med klienter och det känns som om alliansen har skapats snabbare än om vi hade fortsatt att endast prata.
  • Barn säger ofta att det var bra att ha figurer att titta på och prata om.
  • Vuxna tycker att det blir mycket tydligare med dockorna, och att de inte behöver hålla allt det vi pratar om i huvudet.
  • Föräldrar blir förvånade över hur mycket deras barn kan berätta.

Om BOF:

  • BOF är ett avgränsat och bra sätt att titta på gränser, kontakt, möten och hållande.
  • Genom BOF ser vi barnet mer som en egen agent än genom föräldrarnas inre bild av barnet.
  • BOF innebär ett perspektivbyte för mig – från observation av barnet till lek där jag själv deltar.
  • BOF-leken aktiverar relevanta grundteman i förhållandet mellan föräldrar och barn, man kommer in på rätt spår. Det blir lättare att prata med föräldrarna – utifrån vad vi har sett tillsammans.
  • Barnets uppfattningar tas på lika stort allvar som de vuxnas, i och med att det i leken kan visa upp teman som är viktiga för det. Barnet rör sig på sin arena och på sina villkor, och kan därmed lättare hitta sätt att göra sig förstådd.
  • Samhandlingsplanschen har blivit en bra hjälp att åskådliggöra vad som händer mellan barnet och den vuxne i konflikt- och gränssättningssituationer.

Kurser och uppdragsutbildningar

Flera av oss som handleder inom BOF och Tejping kan även hålla kortare kurser och uppdragsutbildningar. Kontakta oss via mail: styrelsen@bof-tejping.se och ange vilket geografiskt område ni finns i så återkommer vi.